The Fantastic Expedition of Painting / AFGELOPEN OP 21-06-2015

Werk van14 beeldende kunstenaars uit Groningen en Friesland zal worden getoond in LaKaserna – een recent opgericht podium voor hedendaagse beeldende kunst in Bad Nieuweschans op de grens van Groningen en Duitsland.
Twee tentoonstellingen, met elk 7 deelnemende kunstenaars, zullen worden gewijd aan diverse uitgangspunten over schilderkunst. De eerste expositie zal plaatsvinden van 14 mei t/m 21 juni a.s. De volgende op een nog nader te bepalen tijd in het najaar.

Beide expostities worden samengesteld door Joke Vos en Jacob van der Veen van de Stichting Kunstruimte09 (K09), die tot begin 2013 een eigen ruimte voor fundamentele kunst beheerden in Groningen. De grote affiniteit van Kobus Koopmans van LaKaserna en zijn vrouw María José Ramírez Ramírez met de in K09 getoonde kunstenaars leidde tot genoemde samenwerking.

In beide exposities zullen de meer fundamentele aspecten van de schilderkunst danook aan de orde komen. Kleur, materiaal, gereduceerde vorm, verfbehandeling, andere wijzen van presenteren, concepten vormen de basis van het werk van de deelnemers aan de exposities. De tentoonstellingen laten daarbij niet alleen de overeenkomsten en verschillen in benadering van de kunstenaars zien, maar ook de verrassende en fraaie schilderkunst die dit oplevert. Daarnaast tonen de beide exposities ook aan dat er in het Noorden van het land op dit gebied zeer interessante kunst wordt gemaakt. Een ‘soort kunst’ waarvoor in het Noorden erg weinig mogelijkheden zijn dit te tonen. In de exposities zijn kunstenaars opgenomen die al een zekere landelijke en zelfs internationale reputatie hebben, alsmede kunstenaars die nauwelijks nog ergens te zien zijn geweest, maar naar het oordeel van Vos en van der Veen toch bijzonder en boeiend werk maken.

De indeling van de expositieruimte LaKaserna – een aaneenschakeling van meerdere kleine ruimtes - biedt de mogelijkheid om het werk van kunstenaars op intiemere wijze dan in een grote zaal met elkaar te ‘confronteren’. Het streven is daarbij het geheel meer te laten zijn dan ‘de som der delen’.

Harm Ronald Maris (1985)
Jonge kunstenaar. Maakt werk in een idioom tussen ‘Zero’ en ‘minimalisme’, met materialen o.a. uit de bouwmarkt.

Wouter Nijland (1980)
Schilderijen gebaseerd op een systeem van toeval. Vlakverdeling en strijkrichting van de verf wordt bepaald door ‘de dobbelsteen’.

Martijn Schuppers (1967)
Fundamentele schilderkunst. Verschillende verven en materialen en de behandeling ervan bepalen het uiteindelijke schilderij.

Christiaan Kuitwaard (1965)
Schildert ‘licht’ in vorm-gereduceerde schilderijen. De onderwerpen van het werk zijn eerder aanleidingen, dan de essentie van het werk.

Janet Meester (1960)
Kleur en kleurcombinaties vormen de basis voor schilderijen, die onderdeel worden van ruimtelijke installaties. Elk werk is laag over laag geschilderd tot veelal ingehouden timbres.

VosenvanderVeen (1961; 1951)
Kleur en materiaal worden ingezet voor conceptueel werk. Deze werken worden op hun beurt onderdeel van constellaties waarin incidentele werken figureren.

Hans Goudsblom (1953)
Kleur en gereduceerde vormen de basis van het werk. Abstractie van landschappelijke elementen in de traditie van o.a. Mondriaan is het fundament van zijn werk.

De expositie is een samenspraak van werk van kunstenaars uit verschillende generaties. Een samenspraak die laat zien dat de meer fundamentele schilderkunst een levendig en blijvend aspect vormt van de beeldende kunst.

Artist Talk June 7th at 3 p.m.

David Stroband zal op zondagmiddag 7 juni in LaKaserna aanwezig zijn om voor belangstellenden zijn licht laten schijnen op de expositie ‘The Fantastic Expedition of Painting #1’. In een informele setting zal op een vraag- en antwoordwijze toelichting worden gegeven op het getoonde werk. Een aantal van de kunstenaars (Janet Meester, Christiaan Kuitwaard, Martijn Schuppers, VosenvanderVeen, Wouter Nijland en onder voorbehoud Harm Ronald Maris) zullen daarbij aanwezig zijn en deelnemen aan het gesprek. De verschillende werkwijzen en benaderingen van de schilderkunst in de expositie komen aan de orde.

David Stroband is kunsthistoricus en docent aan de Academie Minerva te Groningen

Over de beide exposities ‘The Fantastic Expedition of Painting #1 en #2’ (14 mei t/m 21 juni 2015 en nov/dec 2015) zouden we (Stichting K09 en LaKaserna) graag een mooie publicatie maken.
Daarvoor vragen we uw hulp. Op de crowdfundingsite ‘voordekunst.nl’ vindt u informatie over hoe u ons met een donatie daarbij kunt helpen dit mogelijk te maken.

De 'The fantastic Expedition of Painting #1' is nog te zien t/m 21 juni a.s. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door:

logosKRGenSTBH-WEB