Kazerne-DE

Deze speciaal voor de Koninklijke Marechaussee gebouwde kazerne dateert van 1918 en werd op 1 oktober 1920 in gebruik genomen. Daarvoor was de marechaussee gehuisvest in een gehuurd woonhuis aan de Voorstraat 15. De kazerne in Bad Nieuweschans is van het type Woudrichem, een kleine kazerne met een hoog middendeel en twee zijvleugels.

In de eerste decennia woonden in de rechtervleugel de commandant met zijn gezin en in de linker vleugel de plaatsvervangend commandant. Het middelste gedeelte diende als ontvangst- en kantoorruimte met boven de slaapvertrekken van de ongehuwde marechaussees.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd de marechaussee van haar paarden beroofd door de bezetter, na 1945 werd er overgestapt op auto’s. Vervolgens is de middelste uitbouw aan de achterzijde in die tijd vergroot tot een dubbele garage. Tegenwoordig is deze in gebruik als woonkeuken anex koffiehoek.

Rond 1970 werden brigades samengevoegd en verhuisden marechausseegezinnen naar aparte woningen. Een groter deel van de benedenverdieping diende vanaf die tijd als ontvangst- en kantoorruimte, de hele eerste verdieping werd in gebruik genomen als kamers voor ongehuwde marechaussees.

De kazerne deed dienst tot 1992 toen de brigade Nieuweschans werd opgeheven. Met het verdrag van Schengen kwam er vrij verkeer van goederen en personen en was de grensbewaking voor een groot deel opgeheven.
Binnen in het gebouw zijn nog sporen aanwezig van het oorspronkelijke gebruik. Zo is er nog een cel voor arrestanten.

Na 1992 is het gebouw een tijdlang kantoor geweest van de EDR, de Eems Dollard Regio, een organisatie voor grensoverschrijdende regionale samenwerking. De EDR is thans in een nieuw gebouw aan de rand van Bad Nieuweschans gevestigd. In de periode hierna, van 2002 tot 2010 was in de kazerne galerie Wiek XX gehuisvest.

In 2002 werd de kazerne Rijksmonument. Het gebouw verkeerde in 2010 door achterstallig onderhoud in slechte staat. In de jaren daarop hebben de nieuwe eigenaren een grondige renovatie uit laten voeren. Zo is het dak vernieuwd en geïsoleerd. Ruimte’s die daarvoor louter als berging dienden konden nu in gebruik worden genomen als woonkeuken/koffiehoek of als atelier. De verouderde verwarmings- en heetwaterinstallatie werd vervangen. Deze werkt nu voor een deel op zonne-energie.

Voor meer informatie over de kazerne toen deze nog in gebruik was door de marechaussee: Marechausseesporen.nl

LaKaserna exposities en erfgoedlogies in Bad Nieuweschans