omgeving

Bad Nieuweschans / omgeving

Bad Nieuweschans ligt op de grens van het Westerwold en het weidse, eeuwenoude polderlandschap rond de Dollard. De vesting lag vroeger aan zee. Sporen hiervan in de vorm van oude dijken en van dijkdoorbraken zijn nog steeds in het landschap te zien.
Langs het dorp stroomt de Westerwoldse Aa. Zeven kilometer verderop mondt deze uit in de Dollard, een uniek natuurgebied waar het zoete water van de Westerwoldse Aa en de Duitse Eems zich mengt met het zoute water van de Waddenzee. Mooi om te zien zijn de enorme getijdenverschillen, de buitendijkse kwelders, de vogels, en met wat geluk, zeehonden, die in het voorjaar hier hun jongen grootbrengen.

 

Bad Nieuweschans / omgeving

Bad Nieuweschans ligt op de grens van het Westerwold en het weidse, eeuwenoude polderlandschap rond de Dollard. De vesting lag vroeger aan zee. Sporen hiervan in de vorm van oude dijken en van dijkdoorbraken zijn nog steeds in het landschap te zien.
Langs het dorp stroomt de Westerwoldse Aa. Zeven kilometer verderop mondt deze uit in de Dollard, een uniek natuurgebied waar het zoete water van de Westerwoldse Aa en de Duitse Eems zich mengt met het zoute water van de Waddenzee. Mooi om te zien zijn de enorme getijdenverschillen, de buitendijkse kwelders, de vogels, en met wat geluk, zeehonden, die in het voorjaar hier hun jongen grootbrengen.

 

Waddenzee
Kiekkaaste
roofvogel bij Waddendijk
bezoekers bij de zeehondenkijkwand
polder sluis in de slaperdijk
zeehonden

Vestingen en schansen

Ten zuiden van Bad Nieuweschans liggen mooie groene dorpen als Bellingwolde en Oudeschans. Deze laatste was letterlijk de Oude Schans die als grensbewaking fungeerde totdat de Nieuwe Schans gebouwd werd omdat Oudeschans inmiddels te ver van zee was komen te liggen. In Oudeschans zijn nog beter dan in Bad Nieuweschans de contouren van de vroegere vesting te zien.
Nog weer wat verderop ligt Bourtange. Dit is een complete reconstructie van de zeventiende eeuwse schans.

Graanrepubliek

Door de vele overstromingen is de kleigrond rondom Bad Nieuweschans erg vruchtbaar. Nadat de Dollard begin zestiende eeuw zijn grootste omvang had bereikt kwam er door inpoldering steeds nieuwe grond bij. In deze Dollardpolders zijn de akkers soms kilometers lang.
Vooral aan het eind van de negentiende eeuw wisten de graanboeren enorme rijkdom te vergaren. De landarbeiders deelden niet mee in die welvaart. Het contrast tussen de bijna paleizen met imposante tuinen van de herenboeren en de kleine arbeidershuisjes uit die tijd is enorm.
Oost Groningen kent een rijke traditie van arbeidersstrijd. Jarenlang was de communistische partij hier het grootst.

 

Kunst en cultuur

In en rond Bad Nieuweschans zijn veel kunstenaars gevestigd. Velen hebben een expositieruimte aan huis, anderen doen meerdere malen per jaar mee aan open atelier routes. Een bijzondere plek vlakbij Bad Nieuweschans is glasblazerij Old Ambt.