Lenny Schröder/ 19-03-2015 t/m 26-04-2015

Lenny Schröder

Meekijken over de schouder van Lenny Schröder


Van 19 maart t/m 26 april 2015 presenteert LaKaserna werk van Lenny Schröder

Het tentoongestelde werk – een persoonlijke toelichting

Wat er in LaKaserna, Bad Nieuweschans te zien is?
Een keuze voor verstilling en verdieping in het denken over het maken en tonen van mijn werk. Mijn oeuvre is breed en ik werk met verschillende materialen.

Ik wil de kijker meenemen in een ervaring, een "denkruimte".
Door mijn laatste verhuizing heeft veel werk opgeslagen gestaan en bij het uitzoeken en bekijken van alles ging er werk uit verschillende jaren door mijn handen - ik heb opnieuw gekozen. Die keuze toon ik hier nu op deze plek. Naast werk uit verschillende jaren vanaf 2002 zijn er ook actuele werken uit 2014 en 2015 - het element tijd lijkt op te lossen.
Nadat de keuze was gemaakt, zag ik dat de laatste werken uit 2014 en 2015 een dialoog aangaan met het werk uit 2012 en soms hebben ze dezelfde titel: een glasobject met drie dubbele kleurlagen uit 2012 en twee kleine pastel tekeningen uit 2014 heten beide "Doos van herinneringen". De werken gaan over het geheugen.
In de opstelling in de expositieruimte staat het werk tegenover elkaar in de ruimte. Rechts achterin de expositieruimte, die bestaat uit kabinetten die met elkaar verbonden zijn, wordt de laatste witte doos in kleur gezet door al het invallende licht met kleurfilters te manipuleren. Ook hier liggen en staan objecten. In deze ruimte is niet de raampartij het belangrijkste, maar de steeds verschuivende kleurval op de wand, de vloer en over de bundel wandelstaven die daar is geplaatst als een herinnering aan een pelgrimage In de aangrenzende ruimte is een constellatie te zien van bronzen gegoten cirkels uit 2006 met nieuwe glasobjecten uit 2015.

Naast schilderijen met de titel “Binnen in het water 1-2-3-4-5” en “Nachtwandelingen 1-2-3” uit 2012, is er in de laatste ruimte links een serie kleine zwart-wit digitale prints te zien uit 2002, getiteld "Angkor Wat". Deze hangen op ooghoogte om van rechts naar links te worden gelezen.
Na een reis naar Istanbul waar ik in het museum oud glas zag uit de 16de eeuw - o.a. een vaas voor één tulp - maakte ik een serie die ik “Tulipo Mania” noem. De tulp die in het wild voorkwam vanaf Ankara in Turkije tot Turkmenistan en verder tot de bergen van Oamir-alai was bijzonder en heilig in het Ottomaanse rijk. Ik plaats nu mijn Tulpenvaas uit 2004 tegenover een serie van vijf kleine olieverf schilderingen uit 2014 van de geheimzinnige tulp zoals die geborduurd werd op het onderkleed ter bescherming van hen die op reis gingen.
Tenslotte is er uit de periode 2012-2015 een tafel gevuld met glasobjecten op zilveren en bronzen kussens, titel: "à bout de souffle" en een aantal objecten die gezamenlijk een groot stilleven vormen.

Lenny Schröder: WERKZAAM ALS BEELDEND KUNSTENAAR SINDS 1966
ATELIER: AMSTERDAM DE HOUTHAVEN EN SILODAM, SINDS 2013 IN DE POORT VAN ALMERE